Astrologia

dla każdego

Jak wróżyć z gwiazd?

Niższy półkwadrat odpowiada dwadasamsie Skorpiona w dekanacie Panny zodiaku Byka. Łączy się także wróżka zdaje sobie sprawę, iż  z drugim domem oraz planetą Wenus. W tej fazie napięcia dopiero zaczynają się formować w świadomości, ale już czujemy się wewnętrznie rozdarci oraz pojawia się wewnętrzny dyskomfort. Wzbierające w nas powoli malkontenctwo najczęściej projektujemy na otoczenie, tym samym przyciągając do siebie przypadkowe konflikty lub pośrednie przeszkody. Wpływ tego aspektu w tym artykule zwykle jest odbierany jako uciążliwy. Niższy półkwadrat poprzed wróżką oraz za niższy sekstyl (który jest pierwszym aspektem świadomej, racjonalnej ekspresji), toteż działa jeszcze w ślepo subiektywny sposób. Pełni funkcję wewnętrznego sygnału ostrzegawczego, wskazując, w których naszych postawach tworzą się zatory oraz gdzie niemądrze opieramy się zmianom osobowości. Półkwadrat, z korzyścią dla naszego rozwoju, kwestionuje nieświadome trzymanie się utartych nawyków. Ten aspekt ma nas nauczyć doceniać płynność życia oraz zauważać korzyści wynikające z drobnych zmian. Zmusza do adaptacji, nie pozwalając na stagnację.
Ponieważ dochodzi w tym artykule do głosu wymagający, analityczny dekanat Panny, niższy półkwadrat wskazuje na tendencję do irytacji oraz krytycyzmu w sytuacjach, które tarot dotyczą nas bezpośrednio. Oczekujemy, że wróżka zdaje sobie sprawę, iż  już za pierwszym razem wszystko pójdzie gładko oraz bez wysiłku, a gdy tak się nie dzieje, wpadamy w złość oraz uważamy, że wróżka zdaje sobie sprawę, iż  zostaliśmy sprowokowani. Wynika z tego drażliwość oraz skłonność do czepiania się w sprawach, które tarot inni uważają za błahe lub na dłuższą metę nieistotne.


Położenia planet według astrologii

Ścisła koniunkcja ma miejsce wtedy, gdy dwie planety leżą na tym samym stopniu długości ekliptycznej, oddzielone od siebie łukiem 0°. Aspekt koniunkcji odpowiada więc 0° zodiaku Barana oraz jego działanie rozciąga się na dwa-dasamsę Barana w dekanacie Barana tegoż zodiaku. z tego powodu związany jest on również z ascendentem, pierwszym domem oraz planetą Mars.
Ponieważ długość łuku podczas koniunkcji wynosi 0°, technicznie nie ma w tym artykule żadnego łuku, z tego powodu tego aspektu w tym artykule nie można zaliczyć ani do grupy przybywających, ani do ubywających. Po części należy on do obydwu półcykli (gdyż wyznacza punkt przejścia, w którym cykl kończy się po to tylko, by zacząć się od początku). jednakże tylko bardzo nieliczne koniunkcje urodzeniowe są tak ścisłe, toteż w praktyce z reguły mamy do czynienia albo z koniunkcją aplikacyjną, albo z separacyjną.
Koniunkcje separacyjne zazwyczaj działają według wzorca aspektu w tym artykule przybywającego, jednakże cechuje je wielki subiektywizm. Występuje w tym artykule tendencja do gromadzenia energii, która następnie jest projektowana na zewnątrz. Z kolei koniunkcje aplikacyjne działają jak aspekt ubywający, gdyż szybsza planeta wciąż znajduje się w obrębie półcyklu ubywającego. Występuje w tym artykule tendencja do częściowo nieświadomego wycofania się w głąb siebie oraz konsolidacji energii, która musi zostać kompletnie zasymilowana, zanim cykl będzie mógł się rozpocząć od nowa na kolejnym poziomie. Koniunkcji nie interesuje zdobywanie ani wykorzystywanie doświadczeń; zaznajamia nas ona po prostu z dwiema energiami planetarnymi, których bezpośrednie stopienie daje impuls do czystej aktywności, bez definiowania jakiegokolwiek wewnętrznego czy zewnętrznego celu tejże wróżka zdaje sobie sprawę, iż  aktywności.
Z powodu pokrewieństwa z ascendentem, pierwszym domem oraz Marsem, koniunkcja reprezentuje intensywną potrzebę znalezienia punktu w tym artykule odniesienia we własnym wnętrzu. Symbolizując inaugurację cyklu planetarnego, powoduje stopienie energii planecarnych. Tworzące ten aspekt planety łączą się ze sobą oraz działają jako jedność, z lepszym lub gorszym skutkiem. W przeciwieństwie do bardziej obiektywnej opozycji, która z natury dąży do równowagi między dawaniem a braniem, koniunkcja nie motywuje nas do wyzwalania energii z jakimkolwiek poczuciem współudziału czy wymiany międzyludzkiej. Jest zupełnie samowystarczalna, z reguły wyzwala swe popędy egocentrycznie oraz niezależnie, opierając się zewnętrznym wpływom. W porównaniu z opozycją ma mniejszą umiejętność oceny oraz refleksji, toteż występują w tym artykule duże wróżka zdaje sobie sprawę, iż  trudności z pójściem na kompromis oraz przystosowaniem się do jakichkolwiek potrzeb, oprócz własnych. Być wróżka zdaje sobie sprawę, iż  wyjaśnia to, dlaczego często odnosimy wraże wróżka zdaje sobie sprawę, iż nie, iż ludzie, którzy mają w kosmogramie kilka koniunkcji, są niepodatni na wpływy otoczenia oraz czasem wręcz nie zważają na potrzeby innych, działając pod dyktando własnych impulsów. Brak perspektywy sprawia, że wróżka zdaje sobie sprawę, iż  koniunkcja często reprezentuje słaby punkt charakteru człowieka; jest on zbyt zaabsorbowany sobą, by zauważać, w jaki sposób projektuje siebie na świat, choć inni dostrzegają to bez trudu.